เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
ณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก์ สพม.สป

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นายสุวรรณชัย แก้วหานาท

สมาชิกทั้งหมด 220

<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
  

10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & สุมิตรา จิตต์ศรัทธา 93
   & นายอารี ปานนพภา 83
   & นายประภาส จันทร์โคตร 65
   & นายธีรศักดิ์ นรดี 63
   & วันทนา แก้วเบี่ยง 43
   & ว่าที่ร้อยตรีสงัด นาคสิงห์ 43
   & พรนภัส แท่นกระโทก 39
   & นางพัสรา ศิริคำ 32
   & อรสา จันทร์สัมฤทธิ์ 30
   & นางสาวสุกานดา หมู่พยัคฆ์ 23
 
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
10 คน
สถิติเดือนนี้
167 คน
สถิติปีนี้
31171 คน
สถิติทั้งหมด
324500 คน
3.237.31.xxx
3 ต.ค. 2566 : 03:10


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการนิเทศการศึกษา
โดย  นายณภัทร  ศรีละมัย  : ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อดำเนินการร่วมสร้างขุมความรู้หรือ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกที่เมนูสมาชิกด้านซ้ายมือ


     

 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ30 / เม.ย. / 2566 : ( 364 / )

ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ4 / เม.ย. / 2565 : ( 1175 / )

ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ8 / พ.ค. / 2564 : ( 2411 / )

ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ9 / มิ.ย. / 2563 : ( 3147 / )

การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ30 / มี.ค. / 2563 : ( 3977 / )

แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ18 / พ.ค. / 2562 : ( 4832 / )

แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ7 / มี.ค. / 2561 : ( 4018 / )

เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ2 / ก.พ. / 2561 : ( 4385 / )

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ31 / ม.ค. / 2561 : ( 3764 / )

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561


   
 ขุมความรู้
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
30 / ส.ค. / 2563 : ( 2335 / )
ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning"
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
11 / ก.ค. / 2562 : ( 3893 / )
(ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
(ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน.....ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
18 / พ.ค. / 2562 : ( 3450 / )
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
14 / เม.ย. / 2562 : ( 4261 / )
คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6)
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
9 / ต.ค. / 2561 : ( 4530 / )
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
OBECQA
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
29 / ม.ค. / 2561 : ( 91301 / )
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
18 / ส.ค. / 2560 : ( 3811 / )
(ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
23 / ก.ค. / 2560 : ( 3714 / )
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
การบริหารจัดการเวลาเรียน
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ก.ค. / 2560 : ( 3710 / )
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2552
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ก.ค. / 2560 : ( 3742 / )
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
IS1-IS2-IS3
   
 เผยแพร่ download
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
5 / ก.ย. / 2566 : ( 92 / )
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
5 / ก.ย. / 2566 : ( 71 / )
รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
5 / ก.ย. / 2566 : ( 60 / )
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
29 / พ.ย. / 2565 : ( 416 / )
รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
29 / พ.ย. / 2565 : ( 361 / )
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
29 / พ.ย. / 2565 : ( 379 / )
รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
29 / พ.ย. / 2565 : ( 388 / )
รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพกายศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564
เอกสารทางวิชาการ
โดย srilamai
17 / ก.ย. / 2565 : ( 650 / )
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
3 / มี.ค. / 2565 : ( 800 / )
รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
เป็นการศึกษาความต้องการจำเป็นโดยใช้ PNI Modified และการสังเคราะห์ข้อความ (Content Analysis)
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
17 / ธ.ค. / 2564 : ( 931 / )
รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2563
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุรปราการ
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
16 / ธ.ค. / 2564 : ( 865 / )
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
14 / ต.ค. / 2564 : ( 1055 / )
รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ จัดทำรูปเล่มรายงานเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6