เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
สรุปย่อสาระสำคัญ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1974

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561
      เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 29 / ม.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6