เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
วิชาการ
30 / ส.ค. / 2563
ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning" อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
11 / ก.ค. / 2562
(ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
(ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน.....ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
วิชาการ
18 / พ.ค. / 2562
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
วิชาการ
14 / เม.ย. / 2562
คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6)
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
9 / ต.ค. / 2561
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
OBECQA อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.
วิชาการ
29 / ม.ค. / 2561
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 37 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 / ส.ค. / 2560
(ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน อ่านต่อ...

1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 6 ครั้ง.
วิชาการ
23 / ก.ค. / 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
การบริหารจัดการเวลาเรียน อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ก.ค. / 2560
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2552 อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ก.ค. / 2560
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
IS1-IS2-IS3 อ่านต่อ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
28 / มิ.ย. / 2560
เอกสารสำหรับขยายผลโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
Power Point / เครื่องมือนิเทศ ติดตามฯ / แบบรายงานผล อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 / พ.ย. / 2559
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่)
ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
4 / พ.ย. / 2558
คู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คู่มือการนิเทศสำหรับ Smart Trainer อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
1 / พ.ย. / 2558
รายงานการพัฒนาครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม.6 โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
รายงานการวิจัยการพัฒนาครูผู้สอน อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 / มิ.ย. / 2558
เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
16 / ธ.ค. / 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
27 / มี.ค. / 2557
ค่าขีดจำกัดล่างปีการศึกษา 2556
ค่าคะแนนขีดจำกัดล่างสำหรับใช้ในการคัดแยกคะแนนสอบโอเน็ตเพื่อประเมินภายนอกรอบสาม อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 19 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
5 / มี.ค. / 2557
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียนทาง Internet
คู่มือ Step by Step สำหรับทบทวนการฝึกปฏิบัติจากการอบรม อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
28 / มี.ค. / 2556
ค่าขีดจำกัดล่างปีการศึกษา 2555
ค่าคะแนนขีดจำกัดล่างสำหรับใช้ในการคัดแยกคะแนนสอบโอเน็ตเพื่อประเมินภายนอกรอบสาม อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 17 ครั้ง.
วิชาการ
23 / ก.พ. / 2556
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่้อนการใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้จบการศึกษาฯ อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6