[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 479 ) โดย srilamai 9.29 MBs 329 เอกสารทางวิชาการ
2 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 362 ) โดย srilamai 5.58 MBs 204 รายงานการวิจัย
3 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 481 ) โดย srilamai 1.39 MBs 282 รายงานการวิจัย
4 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 986 ) โดย srilamai 2.36 MBs 601 เอกสารทางวิชาการ
5 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 1263 ) โดย srilamai 3.18 MBs 706 เอกสารทางวิชาการ
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 885 ) โดย srilamai 2.07 MBs 587 รายงานการวิจัย
7 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 894 ) โดย srilamai 2.59 MBs 642 รายงานการวิจัย
8 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 755 ) โดย srilamai 2.59 MBs 400 รายงานการวิจัย
9 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1119 ) โดย srilamai 7.6 MBs 809 เอกสารทางวิชาการ
10 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1635 ) โดย srilamai 3.31 MBs 763 เอกสารทางวิชาการ
11 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 8 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 1059 ) โดย srilamai 3.01 MBs 566 เอกสารทางวิชาการ
12 รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ต.ค. / 2557 || อ่าน : 878 ) โดย srilamai 9.61 MBs 591 รายงานการวิจัย
13 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 911 ) โดย srilamai 6.63 MBs 680 รายงานการวิจัย
14 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 968 ) โดย srilamai 5.01 MBs 610 รายงานการวิจัย
15 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 12 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 1196 ) โดย srilamai 3.63 MBs 942 เอกสารทางวิชาการ
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1311 ) โดย srilamai 6.41 MBs 987 เอกสารทางวิชาการ
17 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1126 ) โดย srilamai 6.52 MBs 921 เอกสารทางวิชาการ
18 รายงานผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด สพม.6 ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 1106 ) โดย srilamai 134.61 KBs 779 เอกสารทางวิชาการ
19 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 972 ) โดย srilamai 1.12 MBs 802 เอกสารทางวิชาการ
20 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ( ลงวันที่ : 6 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 1983 ) โดย srilamai 5.34 MBs 1178 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6