[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 252 ) โดย srilamai 9.29 MBs 192 เอกสารทางวิชาการ
2 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 192 ) โดย srilamai 5.58 MBs 114 รายงานการวิจัย
3 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 361 ) โดย srilamai 1.39 MBs 202 รายงานการวิจัย
4 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 850 ) โดย srilamai 2.36 MBs 503 เอกสารทางวิชาการ
5 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 1127 ) โดย srilamai 3.18 MBs 623 เอกสารทางวิชาการ
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 778 ) โดย srilamai 2.07 MBs 506 รายงานการวิจัย
7 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 763 ) โดย srilamai 2.59 MBs 538 รายงานการวิจัย
8 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 653 ) โดย srilamai 2.59 MBs 325 รายงานการวิจัย
9 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1011 ) โดย srilamai 7.6 MBs 713 เอกสารทางวิชาการ
10 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1519 ) โดย srilamai 3.31 MBs 673 เอกสารทางวิชาการ
11 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 8 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 967 ) โดย srilamai 3.01 MBs 481 เอกสารทางวิชาการ
12 รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ต.ค. / 2557 || อ่าน : 773 ) โดย srilamai 9.61 MBs 517 รายงานการวิจัย
13 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 849 ) โดย srilamai 6.63 MBs 573 รายงานการวิจัย
14 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 917 ) โดย srilamai 5.01 MBs 541 รายงานการวิจัย
15 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 12 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 1147 ) โดย srilamai 3.63 MBs 857 เอกสารทางวิชาการ
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1250 ) โดย srilamai 6.41 MBs 889 เอกสารทางวิชาการ
17 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1075 ) โดย srilamai 6.52 MBs 848 เอกสารทางวิชาการ
18 รายงานผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด สพม.6 ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 1036 ) โดย srilamai 134.61 KBs 663 เอกสารทางวิชาการ
19 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 918 ) โดย srilamai 1.12 MBs 741 เอกสารทางวิชาการ
20 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ( ลงวันที่ : 6 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 1921 ) โดย srilamai 5.34 MBs 1103 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6