[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 128 ) โดย srilamai 9.29 MBs 108 เอกสารทางวิชาการ
2 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 83 ) โดย srilamai 5.58 MBs 62 รายงานการวิจัย
3 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 299 ) โดย srilamai 1.39 MBs 156 รายงานการวิจัย
4 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 789 ) โดย srilamai 2.36 MBs 461 เอกสารทางวิชาการ
5 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 1061 ) โดย srilamai 3.18 MBs 587 เอกสารทางวิชาการ
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 715 ) โดย srilamai 2.07 MBs 459 รายงานการวิจัย
7 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 717 ) โดย srilamai 2.59 MBs 479 รายงานการวิจัย
8 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 608 ) โดย srilamai 2.59 MBs 293 รายงานการวิจัย
9 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 963 ) โดย srilamai 7.6 MBs 672 เอกสารทางวิชาการ
10 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1467 ) โดย srilamai 3.31 MBs 635 เอกสารทางวิชาการ
11 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 8 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 914 ) โดย srilamai 3.01 MBs 441 เอกสารทางวิชาการ
12 รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ต.ค. / 2557 || อ่าน : 717 ) โดย srilamai 9.61 MBs 469 รายงานการวิจัย
13 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 816 ) โดย srilamai 6.63 MBs 530 รายงานการวิจัย
14 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 881 ) โดย srilamai 5.01 MBs 503 รายงานการวิจัย
15 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 12 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 1118 ) โดย srilamai 3.63 MBs 824 เอกสารทางวิชาการ
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1226 ) โดย srilamai 6.41 MBs 854 เอกสารทางวิชาการ
17 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1041 ) โดย srilamai 6.52 MBs 811 เอกสารทางวิชาการ
18 รายงานผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด สพม.6 ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 1006 ) โดย srilamai 134.61 KBs 619 เอกสารทางวิชาการ
19 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 895 ) โดย srilamai 1.12 MBs 706 เอกสารทางวิชาการ
20 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ( ลงวันที่ : 6 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 1876 ) โดย srilamai 5.34 MBs 1060 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6