เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ( ลงวันที่ : 17 / ก.ย. / 2565 || อ่าน : 107 ) โดย srilamai 3.63 MBs 23 เอกสารทางวิชาการ
2 รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ( ลงวันที่ : 3 / มี.ค. / 2565 || อ่าน : 316 ) โดย srilamai 1.17 MBs 262 รายงานการวิจัย
3 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 480 ) โดย srilamai 880.05 KBs 381 รายงานการวิจัย
4 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 442 ) โดย srilamai 1.5 MBs 352 รายงานการวิจัย
5 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 14 / ต.ค. / 2564 || อ่าน : 547 ) โดย srilamai 867.7 KBs 415 รายงานการวิจัย
6 รายงานผลการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 9 / ก.พ. / 2564 || อ่าน : 1191 ) โดย srilamai 2.67 MBs 732 รายงานการวิจัย
7 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 7 / พ.ย. / 2563 || อ่าน : 1306 ) โดย srilamai 1.66 MBs 819 โปรแกรมการศึกษา
8 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2561-2562) ( ลงวันที่ : 4 / เม.ย. / 2563 || อ่าน : 2678 ) โดย srilamai 9.44 MBs 1453 เอกสารทางวิชาการ
9 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( ลงวันที่ : 13 / ธ.ค. / 2562 || อ่าน : 2679 ) โดย srilamai 2.62 MBs 1210 รายงานการวิจัย
10 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2560-2561) ( ลงวันที่ : 18 / พ.ค. / 2562 || อ่าน : 3109 ) โดย srilamai 9.38 MBs 1837 เอกสารทางวิชาการ
11 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 9 / ม.ค. / 2562 || อ่าน : 2331 ) โดย srilamai 2.44 MBs 1539 โปรแกรมการศึกษา
12 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 3179 ) โดย srilamai 9.29 MBs 2151 เอกสารทางวิชาการ
13 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 4563 ) โดย srilamai 5.58 MBs 1716 รายงานการวิจัย
14 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 4797 ) โดย srilamai 1.39 MBs 1676 รายงานการวิจัย
15 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 3434 ) โดย srilamai 2.36 MBs 2154 เอกสารทางวิชาการ
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 3293 ) โดย srilamai 3.18 MBs 2130 เอกสารทางวิชาการ
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 3010 ) โดย srilamai 2.07 MBs 2001 รายงานการวิจัย
18 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 2616 ) โดย srilamai 2.59 MBs 2009 รายงานการวิจัย
19 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 2386 ) โดย srilamai 2.59 MBs 1857 รายงานการวิจัย
20 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 2961 ) โดย srilamai 7.6 MBs 2106 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6