เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ( ลงวันที่ : 3 / มี.ค. / 2565 || อ่าน : 123 ) โดย srilamai 1.17 MBs 110 รายงานการวิจัย
2 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 294 ) โดย srilamai 880.05 KBs 229 รายงานการวิจัย
3 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 280 ) โดย srilamai 1.5 MBs 214 รายงานการวิจัย
4 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 14 / ต.ค. / 2564 || อ่าน : 366 ) โดย srilamai 867.7 KBs 269 รายงานการวิจัย
5 รายงานผลการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 9 / ก.พ. / 2564 || อ่าน : 984 ) โดย srilamai 2.67 MBs 581 รายงานการวิจัย
6 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 7 / พ.ย. / 2563 || อ่าน : 1106 ) โดย srilamai 1.66 MBs 659 โปรแกรมการศึกษา
7 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2561-2562) ( ลงวันที่ : 4 / เม.ย. / 2563 || อ่าน : 2259 ) โดย srilamai 9.44 MBs 1291 เอกสารทางวิชาการ
8 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( ลงวันที่ : 13 / ธ.ค. / 2562 || อ่าน : 2438 ) โดย srilamai 2.62 MBs 1051 รายงานการวิจัย
9 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2560-2561) ( ลงวันที่ : 18 / พ.ค. / 2562 || อ่าน : 2880 ) โดย srilamai 9.38 MBs 1687 เอกสารทางวิชาการ
10 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 9 / ม.ค. / 2562 || อ่าน : 2133 ) โดย srilamai 2.44 MBs 1387 โปรแกรมการศึกษา
11 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 2991 ) โดย srilamai 9.29 MBs 1947 เอกสารทางวิชาการ
12 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 4355 ) โดย srilamai 5.58 MBs 1558 รายงานการวิจัย
13 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 4668 ) โดย srilamai 1.39 MBs 1512 รายงานการวิจัย
14 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 3306 ) โดย srilamai 2.36 MBs 2003 เอกสารทางวิชาการ
15 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 3155 ) โดย srilamai 3.18 MBs 1978 เอกสารทางวิชาการ
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 2882 ) โดย srilamai 2.07 MBs 1850 รายงานการวิจัย
17 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 2506 ) โดย srilamai 2.59 MBs 1869 รายงานการวิจัย
18 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 2266 ) โดย srilamai 2.59 MBs 1625 รายงานการวิจัย
19 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 2843 ) โดย srilamai 7.6 MBs 1957 เอกสารทางวิชาการ
20 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 2998 ) โดย srilamai 3.31 MBs 2079 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6