[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 457 ) โดย srilamai 9.29 MBs 308 เอกสารทางวิชาการ
2 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 343 ) โดย srilamai 5.58 MBs 189 รายงานการวิจัย
3 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 462 ) โดย srilamai 1.39 MBs 263 รายงานการวิจัย
4 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 961 ) โดย srilamai 2.36 MBs 585 เอกสารทางวิชาการ
5 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 1243 ) โดย srilamai 3.18 MBs 692 เอกสารทางวิชาการ
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 865 ) โดย srilamai 2.07 MBs 571 รายงานการวิจัย
7 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 867 ) โดย srilamai 2.59 MBs 617 รายงานการวิจัย
8 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 733 ) โดย srilamai 2.59 MBs 387 รายงานการวิจัย
9 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1101 ) โดย srilamai 7.6 MBs 793 เอกสารทางวิชาการ
10 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 1615 ) โดย srilamai 3.31 MBs 751 เอกสารทางวิชาการ
11 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 8 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 1038 ) โดย srilamai 3.01 MBs 553 เอกสารทางวิชาการ
12 รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ต.ค. / 2557 || อ่าน : 859 ) โดย srilamai 9.61 MBs 578 รายงานการวิจัย
13 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 902 ) โดย srilamai 6.63 MBs 668 รายงานการวิจัย
14 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 958 ) โดย srilamai 5.01 MBs 598 รายงานการวิจัย
15 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 12 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 1186 ) โดย srilamai 3.63 MBs 920 เอกสารทางวิชาการ
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1300 ) โดย srilamai 6.41 MBs 973 เอกสารทางวิชาการ
17 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 12 / เม.ย. / 2557 || อ่าน : 1115 ) โดย srilamai 6.52 MBs 909 เอกสารทางวิชาการ
18 รายงานผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด สพม.6 ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 1094 ) โดย srilamai 134.61 KBs 764 เอกสารทางวิชาการ
19 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ( ลงวันที่ : 3 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 963 ) โดย srilamai 1.12 MBs 788 เอกสารทางวิชาการ
20 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ( ลงวันที่ : 6 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 1969 ) โดย srilamai 5.34 MBs 1163 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6