เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 272 ) โดย srilamai 3.16 MBs 240 รายงานการวิจัย
2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 240 ) โดย srilamai 1.19 MBs 228 รายงานการวิจัย
3 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 250 ) โดย srilamai 3.63 MBs 236 รายงานการวิจัย
4 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพกายศึกษาของสถานศึกษา ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 255 ) โดย srilamai 953.41 KBs 244 รายงานการวิจัย
5 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ( ลงวันที่ : 17 / ก.ย. / 2565 || อ่าน : 505 ) โดย srilamai 3.63 MBs 338 เอกสารทางวิชาการ
6 รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ( ลงวันที่ : 3 / มี.ค. / 2565 || อ่าน : 662 ) โดย srilamai 1.17 MBs 545 รายงานการวิจัย
7 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 814 ) โดย srilamai 880.05 KBs 667 รายงานการวิจัย
8 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 752 ) โดย srilamai 1.5 MBs 639 รายงานการวิจัย
9 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 14 / ต.ค. / 2564 || อ่าน : 931 ) โดย srilamai 867.7 KBs 697 รายงานการวิจัย
10 รายงานผลการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 9 / ก.พ. / 2564 || อ่าน : 1545 ) โดย srilamai 2.67 MBs 1012 รายงานการวิจัย
11 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 7 / พ.ย. / 2563 || อ่าน : 1673 ) โดย srilamai 1.66 MBs 1113 โปรแกรมการศึกษา
12 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2561-2562) ( ลงวันที่ : 4 / เม.ย. / 2563 || อ่าน : 3376 ) โดย srilamai 9.44 MBs 1763 เอกสารทางวิชาการ
13 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( ลงวันที่ : 13 / ธ.ค. / 2562 || อ่าน : 2963 ) โดย srilamai 2.62 MBs 1476 รายงานการวิจัย
14 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2560-2561) ( ลงวันที่ : 18 / พ.ค. / 2562 || อ่าน : 3377 ) โดย srilamai 9.38 MBs 2105 เอกสารทางวิชาการ
15 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 9 / ม.ค. / 2562 || อ่าน : 2607 ) โดย srilamai 2.44 MBs 1810 โปรแกรมการศึกษา
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 3435 ) โดย srilamai 9.29 MBs 2434 เอกสารทางวิชาการ
17 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 4803 ) โดย srilamai 5.58 MBs 2016 รายงานการวิจัย
18 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 5025 ) โดย srilamai 1.39 MBs 1940 รายงานการวิจัย
19 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 3674 ) โดย srilamai 2.36 MBs 2424 เอกสารทางวิชาการ
20 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 3514 ) โดย srilamai 3.18 MBs 2421 เอกสารทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6