เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 14 / ต.ค. / 2564 || อ่าน : 77 ) โดย srilamai 867.7 KBs 54 รายงานการวิจัย
2 รายงานผลการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 9 / ก.พ. / 2564 || อ่าน : 678 ) โดย srilamai 2.67 MBs 367 รายงานการวิจัย
3 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 7 / พ.ย. / 2563 || อ่าน : 805 ) โดย srilamai 1.66 MBs 443 โปรแกรมการศึกษา
4 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2561-2562) ( ลงวันที่ : 4 / เม.ย. / 2563 || อ่าน : 1846 ) โดย srilamai 9.44 MBs 1064 เอกสารทางวิชาการ
5 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( ลงวันที่ : 13 / ธ.ค. / 2562 || อ่าน : 2084 ) โดย srilamai 2.62 MBs 853 รายงานการวิจัย
6 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2560-2561) ( ลงวันที่ : 18 / พ.ค. / 2562 || อ่าน : 2578 ) โดย srilamai 9.38 MBs 1479 เอกสารทางวิชาการ
7 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 9 / ม.ค. / 2562 || อ่าน : 1831 ) โดย srilamai 2.44 MBs 1166 โปรแกรมการศึกษา
8 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560) ( ลงวันที่ : 1 / พ.ค. / 2561 || อ่าน : 2688 ) โดย srilamai 9.29 MBs 1756 เอกสารทางวิชาการ
9 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 14 / เม.ย. / 2561 || อ่าน : 3967 ) โดย srilamai 5.58 MBs 1351 รายงานการวิจัย
10 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ลงวันที่ : 23 / พ.ย. / 2560 || อ่าน : 4270 ) โดย srilamai 1.39 MBs 1335 รายงานการวิจัย
11 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559) ( ลงวันที่ : 3 / เม.ย. / 2560 || อ่าน : 3094 ) โดย srilamai 2.36 MBs 1798 เอกสารทางวิชาการ
12 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558) ( ลงวันที่ : 7 / เม.ย. / 2559 || อ่าน : 2955 ) โดย srilamai 3.18 MBs 1775 เอกสารทางวิชาการ
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 25 / ก.พ. / 2559 || อ่าน : 2636 ) โดย srilamai 2.07 MBs 1654 รายงานการวิจัย
14 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 2338 ) โดย srilamai 2.59 MBs 1700 รายงานการวิจัย
15 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 27 / ส.ค. / 2558 || อ่าน : 2069 ) โดย srilamai 2.59 MBs 1424 รายงานการวิจัย
16 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2556-2557) ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 2654 ) โดย srilamai 7.6 MBs 1777 เอกสารทางวิชาการ
17 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 20 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 2823 ) โดย srilamai 3.31 MBs 1878 เอกสารทางวิชาการ
18 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 8 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 2217 ) โดย srilamai 3.01 MBs 1534 เอกสารทางวิชาการ
19 รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ต.ค. / 2557 || อ่าน : 1800 ) โดย srilamai 9.61 MBs 1612 รายงานการวิจัย
20 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ( ลงวันที่ : 31 / ส.ค. / 2557 || อ่าน : 1774 ) โดย srilamai 6.63 MBs 1710 รายงานการวิจัย


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6