เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
ณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก์ สพม.สป

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นายสุวรรณชัย แก้วหานาท

สมาชิกทั้งหมด 220

<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
  

10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & สุมิตรา จิตต์ศรัทธา 93
   & นายอารี ปานนพภา 83
   & นายประภาส จันทร์โคตร 65
   & นายธีรศักดิ์ นรดี 63
   & วันทนา แก้วเบี่ยง 43
   & ว่าที่ร้อยตรีสงัด นาคสิงห์ 43
   & พรนภัส แท่นกระโทก 39
   & นางพัสรา ศิริคำ 32
   & อรสา จันทร์สัมฤทธิ์ 30
   & นางสาวสุกานดา หมู่พยัคฆ์ 23
 
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
30 คน
สถิติเดือนนี้
30 คน
สถิติปีนี้
28230 คน
สถิติทั้งหมด
254026 คน
147.92.179.xxx
1 ธ.ค. 2564 : 08:03


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการนิเทศการศึกษา
โดย  นายณภัทร  ศรีละมัย  : ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อดำเนินการร่วมสร้างขุมความรู้หรือ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกที่เมนูสมาชิกด้านซ้ายมือ


      

 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ8 / พ.ค. / 2564 : ( 850 / )

ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ9 / มิ.ย. / 2563 : ( 1829 / )

การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ30 / มี.ค. / 2563 : ( 2359 / )

แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ18 / พ.ค. / 2562 : ( 3449 / )

แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ7 / มี.ค. / 2561 : ( 2704 / )

เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ2 / ก.พ. / 2561 : ( 2953 / )

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ31 / ม.ค. / 2561 : ( 2431 / )

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ12 / พ.ย. / 2560 : ( 2821 / )

การส่งข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


ผู้บันทึก นายณภัทร ศรีละมัย
เมื่อ8 / ก.ค. / 2560 : ( 2944 / )

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


   
 ขุมความรู้
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
30 / ส.ค. / 2563 : ( 1234 / )
ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning"
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
11 / ก.ค. / 2562 : ( 2756 / )
(ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
(ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน.....ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
18 / พ.ค. / 2562 : ( 2602 / )
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
14 / เม.ย. / 2562 : ( 3262 / )
คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6)
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
9 / ต.ค. / 2561 : ( 3193 / )
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
OBECQA
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
29 / ม.ค. / 2561 : ( 87933 / )
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
18 / ส.ค. / 2560 : ( 2893 / )
(ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
23 / ก.ค. / 2560 : ( 2890 / )
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
การบริหารจัดการเวลาเรียน
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ก.ค. / 2560 : ( 2821 / )
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2552
วิชาการ
โดย นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ก.ค. / 2560 : ( 2759 / )
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
IS1-IS2-IS3
   
 เผยแพร่ download
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
14 / ต.ค. / 2564 : ( 77 / )
รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ จัดทำรูปเล่มรายงานเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
9 / ก.พ. / 2564 : ( 678 / )
รายงานผลการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
โปรแกรมการศึกษา
โดย srilamai
7 / พ.ย. / 2563 : ( 805 / )
ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2562
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เอกสารทางวิชาการ
โดย srilamai
4 / เม.ย. / 2563 : ( 1846 / )
พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2561-2562)
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
13 / ธ.ค. / 2562 : ( 2085 / )
ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2561
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เอกสารทางวิชาการ
โดย srilamai
18 / พ.ค. / 2562 : ( 2578 / )
พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2560-2561)
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
โปรแกรมการศึกษา
โดย srilamai
9 / ม.ค. / 2562 : ( 1831 / )
ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เอกสารทางวิชาการ
โดย srilamai
1 / พ.ค. / 2561 : ( 2688 / )
พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2559-2560)
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
14 / เม.ย. / 2561 : ( 3967 / )
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รายงานการวิจัย
โดย srilamai
23 / พ.ย. / 2560 : ( 4271 / )
รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เอกสารทางวิชาการ
โดย srilamai
3 / เม.ย. / 2560 : ( 3094 / )
พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2558-2559)
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เอกสารทางวิชาการ
โดย srilamai
7 / เม.ย. / 2559 : ( 2956 / )
พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2557-2558)
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6