เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้จัดทำ (ตัวอย่าง) ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปปรับใช้ ประกอบการใช้หลักสูตรที่ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้มีแนวทางในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลไปในทิศทางเดียวกัน

          ทั้งนี้ (ตัวอย่าง) ระเบียบนี้ เป็นเพียงตัวอย่าง และแนวทางการในการกำหนดระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น ทางโรงเรียนสามารถนำไปปรับปรุง และพัฒนา ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนของตัวเอง

ดาวน์โหลคลิกที่นี่ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.6
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 3885

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6