[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


วิชาการ
เรื่อง : คู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"Download คลิกที่นี่ >>> คู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของ Smart Trainerผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน :
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2340
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561
      เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 29 / ม.ค. / 2561
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน 23 / ก.ค. / 2560
      มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 / ก.ค. / 2560
      แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) 8 / ก.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6