เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : ค่าขีดจำกัดล่างปีการศึกษา 2555

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ทำการคำนวณค่าคะแนนขีดจำกัดล่างจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการคัดแยกคะแนนสอบของนักเรียนเพื่อทำการจัดกลุ่ม และประมวลผลคะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินภายนอกรอบสาม

ค่าขีดจำกัดล่างของคะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2555

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         
ชื่อวิชา ผู้เข้าสอบ (N) ค่าเฉลี่ย SD ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 773,337 45.68 14.61 45.63
คณิตศาสตร์ 773,235 35.77 16.89 35.72
วิทยาศาสตร์ 773,330 37.46 12.68 37.43
สังคมศึกษา 773,296 44.22 12.81 44.18
สุขศึกษา 773,334 54.84 15.52 54.80
ศิลปะ 772,985 52.27 14.08 52.23
การงานอาชีพ 772,953 53.84 16.72 53.79
ภาษาอังกฤษ 773,338 36.98 17.32 36.93

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         
ชื่อวิชา ผู้เข้าสอบ (N) ค่าเฉลี่ย SD ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 754,501 54.48 9.68 54.45
คณิตศาสตร์ 753,889 26.95 10.65 26.92
วิทยาศาสตร์ 753,294 35.37 11.70 35.33
สังคมศึกษา 753,723 47.12 13.16 47.08
สุขศึกษา 753,461 56.67 11.48 56.64
ศิลปะ 753,269 43.31 10.05 43.28
การงานอาชีพ 753,241 47.39 13.73 47.35
ภาษาอังกฤษ 754,302 28.71 11.17 28.68

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

         
ชื่อวิชา ผู้เข้าสอบ (N) ค่าเฉลี่ย SD ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 393,420 47.18 15.16 47.11
คณิตศาสตร์ 394,550 22.72 13.72 22.66
วิทยาศาสตร์ 393,032 33.09 10.37 33.04
สังคมศึกษา 394,664 36.26 8.53 36.22
สุขศึกษา 392,867 53.70 9.93 53.66
ศิลปะ 392,833 32.74 8.61 32.71
การงานอาชีพ 392,818 45.75 11.20 45.71
ภาษาอังกฤษ 394,208 22.12 11.62 22.07

ที่มาของข้อมูลพื้นฐาน : เว็บไซต์ของ สทศ. 

คำนวณค่าขีดจำกัดล่างโดย นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก์ สพม.6

 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 10104

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 17 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561
      เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 29 / ม.ค. / 2561
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน 23 / ก.ค. / 2560
      มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 / ก.ค. / 2560
      แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) 8 / ก.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6