เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : (ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

 

(ร่าง) 

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
ศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3804

1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 6 ครั้ง.


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      (ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 18 / ส.ค. / 2560
      คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) 3 / พ.ย. / 2559
      เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 10 / มิ.ย. / 2558
      แนวทางในการจัดทำเอกสารทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 14 / มิ.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6