เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
17 / ธ.ค. / 2557
การประชุมด้วยระบบทางไกล
ชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
17 / ธ.ค. / 2557
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2557
ของโรงเรียนสังกัด สพม.6 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
13 / ก.ย. / 2557
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้นปีการศึกษา 2557
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้นปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
20 / ก.ค. / 2557
รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
12 / มิ.ย. / 2557
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
15 / ธ.ค. / 2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มสัดส่วนผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 70 : 30
เพิ่มสัดส่วนผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 70 : 30 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
6 / ธ.ค. / 2556
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2556
ของโรงเรียนสังกัด สพม.6 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
14 / พ.ย. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีการศึกษา 2556 (จ.สมุทรปราการ) ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 56 เวลา 20.00 น.
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น (จ.สมุทรปราการ) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
8 / พ.ย. / 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2556
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลวันที่ 15 พ.ย. 56 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
30 / ต.ค. / 2556
การเปิด - ปิด ภาคเรียน
อย่างเป็นทางการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ต.ค. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2556 จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านแล้วเรียบร้อยทั้ง 29 โรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
7 / ต.ค. / 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลอมรวมข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลอมรวมข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
4 / ต.ค. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2556 จ.สมุทรปราการ
ข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2556 จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
22 / ก.ค. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2556 (จ.ฉะเชิงเทรา) ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 56 เวลา 23.00 น.
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล / แก้ไข / ส่งใหม่ทาง FTP ด่วนครับ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
9 / ก.ค. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปี 2555 (จ.ฉะเชิงเทรา) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 56
ตรวจสอบรายการผิดพลาด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
7 / ก.ค. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2556 (จ.สมุทรปราการ) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 56
ข้อมูลตรวจสอบและหลอมรวมสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วทุกโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
1 / ก.ค. / 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
18 / มิ.ย. / 2556
ผลการหลอมรวมข้อมูลสิ้นปี 2555 จ.สมุทรปราการ
ตรวจสอบผลการหลอมรวมข้อมูลสิ้นปีัการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
17 / มิ.ย. / 2556
ประกาศปรับเปลี่ยนวันเปิด-ปิด ภาคเรียน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / มิ.ย. / 2556
เครื่องมือนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2555
สพฐ.มอบหมายให้เขตพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6