เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
22 / พ.ค. / 2555
ตารางการประชุมชี้แจงแนวทางแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) และกระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
21 / พ.ค. / 2555
การส่งข้อมูล GPA จบไม่พร้อมรุ่นและผลสัมฤทธิ์สิ้นปี 2554
หนังสือแจ้งการส่งข้อมูล GPA จบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
25 / เม.ย. / 2555
รายชื่อนักเรียนที่ไปสมัคร Admission แต่ไม่มีในฐานข้อมูล
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไปสมัคร Admission แต่ไม่มีในฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ GPA อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
18 / เม.ย. / 2555
กำหนดการจัดงาน Symposium โรงเรียนมาตรฐานสากล
กำหนดการจัดงาน Symposium โรงเรียนมาตรฐานสากล ณ จ.ชลบุรี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / เม.ย. / 2555
ด่วนที่สุด การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) ด้วย Students2551
การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) ด้วย Students2551 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
16 / มี.ค. / 2555
ภาพการประชุมเตรียมการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 จ.สมุทรปราการ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
6 / มี.ค. / 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการส่งข้อมูล GPA (ุ6 ภาคเรียน)
สพม.6 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
5 / มี.ค. / 2555
รหัสโรงเรียนสำหรับการสอบ NT ชั้น ม.2
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพม.6 สำหรับการสอบ NT ชั้น ม.2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
22 / ก.พ. / 2555
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ชั้น ม.2
ตัวอย่างรูปแบบกระดาษคำตอบ NT ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
20 / ก.พ. / 2555
คู่มือดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ปี 2554
คู่มือดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ชั้น ม.2) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
6 / ก.พ. / 2555
สพฐ. ประกาศปรับโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร
สพฐ. มีคำสั่งปรับโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ 2551 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
21 / ม.ค. / 2555
การพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยการอบรมผ่าน ระบบ UTQ Online
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training ในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ม.ค. / 2555
ข้อสอบ Pre O-NET ม.3
ดาวน์โหลดแบบทดสอบ Pre O-NET ของชั้น ม.3 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
4 / ม.ค. / 2555
โปรแกรม Students \'44 Version 2.3 Final
โปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียน (Students\\\\\\\'2544 Program) เป็นโปรแกรมสำหรับในการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานและผลการเรียนของ นักเรียนและจัดพิมพ์เอกสารทางการ ศึกษาต่างๆ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
21 / ธ.ค. / 2554
แนวทางการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61
แนวทางการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
3 / ธ.ค. / 2554
รายงานผลการส่งข้อมูลกลางปีการศึกษา 2554 (จ.ฉะเชิงเทรา) ณ วันที่ 4 ธ.ค. 54
รายงานผลการส่งข้อมูลกลางปีการศึกษา 2554 ทุกระดับของโรงเรียนในเขต จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / ธ.ค. / 2554
รายงานผลการส่งข้อมูลกลางปีการศึกษา 2554 (จ.สมุทรปราการ)
รายงานผลการส่งข้อมูลกลางปีการศึกษา 2554 ทุกระดับชั้นของโรงเรียนในเขต จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
29 / พ.ย. / 2554
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เลื่อนสอบโอเน็ต
กรรมการบริหารของ สทศ. มีมติเลื่อนการสอบโอเน็ต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
12 / พ.ย. / 2554
รายชื่อโรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบสาม
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพม.6 ที่จะต้องรับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
4 / พ.ย. / 2554
ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA (5 ภาค) จ.ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูล (GPA) 5 ภาคเรียน ของโรงเรียนในเขต จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6