เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / เม.ย. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) จ.ฉะเชิงเทรา
ผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 (2 เม.ย. 56 เวลา 22.00 น.) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
1 / เม.ย. / 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) จ.สมุทรปราการ
ผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 56 เวลา 12.00 น.) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร วริศรา เรืองพลังชูพร
30 / มี.ค. / 2556
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัตืการเตรียมความพร้อมการส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2555 จ.สมุทรปราการ
วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
15 / มี.ค. / 2556
หนังสือเชิญประชุมเตรียมการส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2555
เชิญครูทะเบียน-วัดผล โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมประชุม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
13 / ก.พ. / 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
15 / ม.ค. / 2556
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
10 / ม.ค. / 2556
โครงสร้างข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
11 / ธ.ค. / 2555
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ.สมุทรปราการ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนใน จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
23 / พ.ย. / 2555
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2555 (จ.ฉะเชิงเทรา) ตรวจสอบ ณ วันที่ 17 ธ.ค.55
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
23 / พ.ย. / 2555
ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2555 (จ.สมุทรปราการ) ตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 55
จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
14 / พ.ย. / 2555
ขั้นตอนการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา
รายละเอียดขั้นตอนการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
1 / ต.ค. / 2555
ภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาค
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โีรงเรียนวัดทรงธรรม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
10 / ก.ค. / 2555
ดาวโหลดโปรแกรม Semester2551 V2 และโปรแกรม BookMark2551 V2
Update 09/07/2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
10 / ก.ค. / 2555
ดาวโหลดโปรแกรม Students2551 Version 2 Beta 2.1 ไ้ด้แล้ว
ปรับปรุงวันที่ 08/07/2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
8 / ก.ค. / 2555
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวัดทรงธรรม
วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / ก.ค. / 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลโอเน็ตเป็นเกณฑ์การจบ
เรื่อง การใช้ผลการทดสอบโอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
23 / มิ.ย. / 2555
ดาวน์โหลดโปรแกรม Students2551 V2 B2 ได้แล้ว
Update 20/06/2555 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
23 / มิ.ย. / 2555
เครื่องมือติดตาม ปีการศึกษา 2554
แก้ไขเครื่องมือติดตาม ปีการศึกษา 2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
23 / พ.ค. / 2555
Download โปรแกรม Student2551 V2B1 ได้แล้ว
โปรแกรม Students2551 V2B1 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
23 / พ.ค. / 2555
ผลการพิจารณาโรงเรียนเข้าโครงการ Intensive School
สมป. ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการ Intensive School อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6