[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มสัดส่วนผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 70 : 30
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1878


 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 31 / ม.ค. / 2561
      การส่งข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 12 / พ.ย. / 2560
      ขอความร่วมมือส่งข้อมูล GPA และ O-NET และสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ฯ ปี 2559 21 / มิ.ย. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6