เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
1 / พ.ย. / 2554
รายงานการประชุมการเตรียมการนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
รายงานการประชุมความคืบหน้าการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
27 / ต.ค. / 2554
ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA (5 ภาค) จ.สมุทรปราการ
รายงานผลการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูล (GPA) 5 ภาคเรียน ของโรงเรียนในเขต จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ต.ค. / 2554
ผลการหลอมรวมข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 (จ.สมุทรปราการ)
รายงานผลการหลอมรวมข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนใน จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สตรีสมุทรปราการ
7 / ต.ค. / 2554
การนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.6
รายการนำเสนอผลงานภาษาต่างประเทศที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / ต.ค. / 2554
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
28 / ก.ย. / 2554
แบบฟอร์มการสำรองที่พัก ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
แบบฟอร์มสำหรับการจองห้องพักในการจัดงานนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
5 / ก.ย. / 2554
การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
แบบติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
29 / ส.ค. / 2554
การประชุมเตรียมความพร้อมการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 และข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2554 น
วันที่ 29 ส.ค. 54 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
25 / ส.ค. / 2554
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
โรงเรียนวัดทรงธรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
30 / ก.ค. / 2554
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
ปัญหาอีกอย่างสำหรับผู้ใช้งาน Facebook ทุกคนต้องเจอนอกเหนือจากปัญหาสแปมแล้ว ก็คือ ปัญหาไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
25 / ก.ค. / 2554
งานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2011 (Worlddidac Asia 2011)
งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
21 / ก.ค. / 2554
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
รุ่น 2 (ครั้งที่ 1/2554) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
20 / ก.ค. / 2554
การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดทรงธรรม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
19 / ก.ค. / 2554
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนวัดทรงธรรม วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2554
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
18 / ก.ค. / 2554
โครงการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม LectureMAKER
โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม LectureMAKER สำหรับครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
12 / ก.ค. / 2554
การติดตั้ง \"เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\"
ขอความร่วมมือ สพฐ. ให้หน่วยงานในสังกัดติดตั้ง \"เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" เป็นหน้าเว็บไซต์หลักก่อนเข้าถึงเว็บไซต์หน่วยงาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
11 / ก.ค. / 2554
โครงการอิ่มบุญ 999 วัด โรงเรียนวัดทรงธรรม
ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 54 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
11 / ก.ค. / 2554
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ร.ร.วัดทรงธรรม วันที่ 8 ก.ค. 54
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : วริศรา เรืองพลังชูพร
11 / ก.ค. / 2554
วิธีการติดตั้งเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
6 / ก.ค. / 2554
การอบรมครู ICT ของ ร.รในโครงการ ร.ร.มาตรฐานสากล
การอบรมครู ICT ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6