เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียนทาง Internet

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียนทาง Internet
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม (จ.สมุทรปราการ)
จัดทำโดย  ครูวริศรา  เรืองพลังชูพร   ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม
เอกสารการประชุม (จ.ฉะเชิงเทรา)
จัดทำโดย  ครูปริญญา  สีใส   ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
1. การติดตั้ง Windows Server 2008 R2 1.การติดตั้งระบบดูผลการเรียนออนไลน์
2. การลง Microsoft Office Access database engine  
3. การติดตั้ง IIS & NET Framework 3.5  
4. การตั้งค่า IIS  
5. การติดตั้ง Semester56 ดูผลการเรียนรายภาค  

 

 

 

 

 

 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พุธ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 3112

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.


นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียนทาง Internet 5 / มี.ค. / 2557
      วิธีการแก้ไขการเข้าใช้งาน Students2551 ไม่ได้ 26 / พ.ค. / 2555
      สัญญาณมือสัญญาณนกหวีด 3 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6