เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : วิธีการแก้ไขการเข้าใช้งาน Students2551 ไม่ได้

วิธีการกำหนดอายุการใช้งานโปรแกรม students2551 ที่ใช้งานไม่ได้หลังวันที่ 19 พ.ค. 55

1.เปลี่ยนวันที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็น 18 พฤษภาคม 2555 ( เพื่อให้เข้าโปรแกรม Students’2551 ได้ )
2. กำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ ระบบงานทะเบียน เมนู 5>2>1 กำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User (เหมือนบัตรประจำตัวหมดอายุต้องต่อใหม่ อยากให้อายุการใช้งานปีไหนก็ให้กำหนดเอง.....)
3. ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 2 
3.1 เลือกระบบงาน .........คลิกด้านขาวมือ เลือก งานข้อมูลพื้นฐาน
3.2 ชื่อผู้ใช้งาน................คลิกด้านขาวมือ เลือก Admin 
… ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ IP Address ฯลฯ จะขึ้นให้อัตโนมัติ 
3.3 วันอนุญาต.............คลิกรูปนาฬิกา เลือกวันที่...........18 พฤษภาคม 2555
3.4 วันหมดอายุ...........คลิกรูปนาฬิกา เลือกวันที่...........18 พฤษภาคม 2560
3.5 รหัสผ่าน จะขึ้นอัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้คือ Amporn ...ปล.ไม่ควรเปลี่ยน...
3.6 ยืนยันรหัสผ่าน ให้ดับเบิ้ลคลิก ค่ารหัสผ่านเดิมจะปรากฏเป็นเครื่องหมาย" ******"
3.7 คลิกรูปแผ่นดิสก์สีแดง เพื่อบันทึกข้อมูล ถ้าทำถูกต้องตามขั้นตอนจะขึ้นคำว่า “การบันทึกสมาชิก Admin เข้าสู่ระบบงาน งานข้อมูลพื้นฐาน เสร็จสมบูรณ์”
4.ระบบงานอื่นๆที่เหลือทุกระบบงาน ให้ทำตามขั้นตอน ข้อ 3.1 ถึง 3.7 

5. ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 2 
5.1 เลือกระบบงาน .........คลิกด้านขาวมือ เลือก งานข้อมูลพื้นฐาน
5.2 ชื่อผู้ใช้งาน................คลิกด้านขาวมือ เลือก Registrar **** 
… ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ IP Address ฯลฯ จะขึ้นให้อัตโนมัติ 
5.3 วันอนุญาต.............คลิกรูปนาฬิกา เลือกวันที่...........18 พฤษภาคม 2555
5.4 วันหมดอายุ...........คลิกรูปนาฬิกา เลือกวันที่...........18 พฤษภาคม 2560
5.5 รหัสผ่าน จะขึ้นอัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้คือ **** ...ปล.ไม่ควรเปลี่ยน...
5.6 ยืนยันรหัสผ่าน ให้ดับเบิ้ลคลิก ค่ารหัสผ่านเดิมจะปรากฏ ****
5.7 คลิกรูปแผ่นดิสก์สีแดง เพื่อบันทึกข้อมูล ถ้าทำถูกต้องตามขั้นตอนจะขึ้นคำว่า “การบันทึกสมาชิก Registrar เข้าสู่ระบบงาน งานข้อมูลพื้นฐาน เสร็จสมบูรณ์”
6.ระบบงานอื่นๆที่เหลือทุกระบบงาน ให้ทำตามขั้นตอน ข้อ 5.1 ถึง 5.7 

7.ให้เปลี่ยนวันที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นวันที่ปัจจุบันผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.6
เสาร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 3559

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.


นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียนทาง Internet 5 / มี.ค. / 2557
      วิธีการแก้ไขการเข้าใช้งาน Students2551 ไม่ได้ 26 / พ.ค. / 2555
      สัญญาณมือสัญญาณนกหวีด 3 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6