เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พุธ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 3368
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา  ซึ่งได้ทดลองนำร่องโรงเรียนคู่พัฒนา จำนวน 100 โรงเรียน  50 คู่  โดยเป็นส่วนภูมิภาคจำนวน 40 คู่  และส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 10 คู่  โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2559  โดยได้ทำการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพี่จำนวน 100,000.- บาท  และให้โรงเรียนน้องจำนวน 300,000.- บาท  ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558  เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง
           ดังนั้นสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงได้กำหนดให้โรงเรียนน้องได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานของตนเองตามแบบรายงานฯ  และทำการส่งแบบรายงานผ่านทางระบบติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนคู่พัฒนาทางเว็บไซต์  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558  ได้ที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 30 / เม.ย. / 2566
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 4 / เม.ย. / 2565
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6