เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 3954


            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้จัดทำไฟล์ Excel สำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพื่อนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

           จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  โดยให้ส่งไฟล์ไปทาง E-mail : srilamai@esdc.go.th 

            ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบันทึกผลที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 30 / เม.ย. / 2566
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 4 / เม.ย. / 2565
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6