เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
สรุปย่อสาระสำคัญ

           ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม สู่การปฏิบัติ  และชี้แจงเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  ไปเมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร

           ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจัดประชุมได้ที่นี่

1. (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผล

2. เครื่องมือติดตามและประเมินผล (ฉบับสำหรับโรงเรียน)

3. เครื่องมือติดตามและประเมินผล (ฉบับสำหรับศึกษานิเทศก์และศูนย์การศึกษาพิเศษ)

4. ไฟล์นำเสนอของ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

5. ไฟล์นำเสนอของ ศน.ทิพย์วรรณ  แจ่มไพบูลย์

6. เอกสารประกอบ โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2516

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      (ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 18 / ส.ค. / 2560
      คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) 3 / พ.ย. / 2559
      เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 10 / มิ.ย. / 2558
      แนวทางในการจัดทำเอกสารทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 14 / มิ.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6