เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
ٻҾ
- ʡ
˹
tel
˹ҷ
ณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สพม.สป CEO
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : หัวหน้าKMTEAM
 • 4 : รองหัวหน้าKMTEAM
 • 5 : KMTEAM
 • 6 : เลขานุการKMTEAM
 • 7 : ผู้ช่วยเลขาฯKMTEAM
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
  ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6