เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : ขอความร่วมมือส่งข้อมูล GPA และ O-NET และสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ฯ ปี 2559
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 3192
                ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกโรงเรียน  ดำเนินการจัดทำสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) โดยบันทึกข้อมูลลงตาราง Excel  ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

                กรุณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  โดยให้ส่งไฟล์ที่บันทึกเรียบร้อยแล้วที่ E-mail : srilamai@esdc.go.th

                สำหรับโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Secondary56+  โหลดคู่มือการนำข้อมูลออกจากโปรแกรม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 30 / เม.ย. / 2566
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 4 / เม.ย. / 2565
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6