เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : เครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 2488
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยให้ทำการบันทึกผลการดำเนินงานทางเว็บไวต์ของสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดเครื่องมือติดตาม และคู่มือการใช้งานระบบการบันทึกผลการดำเนินงานได้ที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 30 / เม.ย. / 2566
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 4 / เม.ย. / 2565
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6