เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : การคำนวณหาค่าขีดจำกัดล่างของผลการสอบ O-Net
สรุปย่อสาระสำคัญ

วิธีการคำนวณหาค่าขีดจำกัดล่างของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล/สารสนเทศ ในการพัฒนาและรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้นใ้ช้สูตรในการคำนวณดังนี้

โดยค่าที่นำมาคำนวณนี้เป็นค่าของระดับประเทศทั้งหมด  สำหรับปีการศึกษา 2553 ทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้คำนวณค่าขีดจำกัดล่างเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกระทำ/วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อวิชา

#ผู้เข้าสอบ (n)

คะแนนต่ำสุด

คะแนนสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

SD.

ขีดจำกัดล่าง

ภาษาไทย

805,099

0.00

95.00

31.22

13.55

31.1810

คณิตศาสตร์

805,074

0.00

100.00

34.85

16.33

34.8030

วิทยาศาสตร์

805,099

0.00

100.00

41.56

16.86

41.5115

สังคมศึกษา

805,074

0.00

100.00

47.07

16.54

47.0224

สุขศึกษา

805,099

0.00

100.00

54.31

16.63

54.2622

ศิลปะ

805,099

0.00

100.00

41.10

22.62

41.0350

การงานอาชีพ

805,099

0.00

100.00

52.52

18.96

52.4655

ภาษาอังกฤษ

805,074

0.00

100.00

20.99

20.13

20.9321

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 804,895 0.00 96.00 42.80 14.20 42.7592
คณิตศาสตร์ 804,749 0.00 100.00 24.18 12.36 24.1445
วิทยาศาสตร์ 804,895 0.00 100.00 29.17 13.33 29.1317
สังคมศึกษา 804,749 0.00 100.00 40.85 17.00 40.8011
สุขศึกษา 804,895 0.00 100.00 71.97 17.66 71.9192
ศิลปะ 804,895 0.00 100.00 28.48 16.73 28.4319
การงานอาชีพ 804,895 0.00 100.00 47.07 18.59 47.0165
ภาษาอังกฤษ 804,749 0.00 100.00 16.19 14.71 16.1477

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 351,633 0.00 92.00 42.61 13.12 42.5529
คณิตศาสตร์ 356,591 0.00 100.00 14.99 13.50 14.9317
วิทยาศาสตร์ 349,210 0.00 92.00 30.90 9.30 30.8594
สังคมศึกษา 357,050 0.00 87.00 46.51 8.80 46.4720
สุขศึกษา 347,462 0.00 92.50 62.86 8.93 62.8209
ศิลปะ 347,462 0.00 67.00 32.62 7.77 32.5860
การงานอาชีพ 347,462 0.00 82.00 43.69 11.27 43.6407
ภาษาอังกฤษ 354,531 0.00 100.00 19.22 12.01 19.1680ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน :
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 32615

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 50 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6