เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : ค่าขีดจำกัดล่างปีการศึกษา 2556

         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ทำการคำนวณค่าคะแนนขีดจำกัดล่างจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการคัดแยกคะแนนสอบของนักเรียนเพื่อทำการจัดกลุ่ม และประมวลผลคะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินภายนอกรอบสาม

ค่าขีดจำกัดล่างของคะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2556
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
วิชา จำนวนนักเรียนเข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 734,820 45.02 14.94 44.9750
คณิตศาสตร์ 734,622 41.95 19.99 41.8898
วิทยาศาสตร์ 734,817 37.40 12.79 37.3615
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 734,781 38.31 11.83 38.2744
สุขศึกษาและพลศึกษา 734,815 61.69 16.11 61.6415
ศิลปะ 734,372 47.14 15.82 47.0924
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 734,329 53.16 16.97 53.1089
ภาษาอังกฤษ 734,822 33.82 15.20 33.7743
         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
วิชา จำนวนนักเรียนเข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 680,652 44.25 11.98 44.2125
คณิตศาสตร์ 680,045 25.45 11.25 25.4148
วิทยาศาสตร์ 679,113 37.95 11.69 37.9134
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 679,629 39.37 11.35 39.3345
สุขศึกษาและพลศึกษา 679,483 58.30 11.80 58.2631
ศิลปะ 679,269 43.65 9.92 43.6189
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 679,249 44.46 13.45 44.4179
ภาษาอังกฤษ 680,445 30.35 10.59 30.3169
         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
วิชา จำนวนนักเรียนเข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 413,819 49.26 15.12 49.1994
คณิตศาสตร์ 414,984 20.48 13.60 20.4255
วิทยาศาสตร์ 413,839 30.48 8.98 30.4440
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 414,955 33.02 8.84 32.9846
สุขศึกษาและพลศึกษา 413,458 62.03 11.37 61.9844
ศิลปะ 413,417 29.00 8.07 28.9676
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 413,400 49.98 12.52 49.9298
ภาษาอังกฤษ 414,688 25.35 12.55 25.2997

ที่มา : ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ สทศ.
          คำนวณค่าขีดจำกัดล่างขั้นต่ำ  นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก์ สพม.6ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 8989

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 19 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6