เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : ค่าคะแนนขีดจำกัดล่างผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2554
สรุปย่อสาระสำคัญ

         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ทำการคำนวณค่าคะแนนขีดจำกัดล่างจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2554  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการคัดแยกคะแนนสอบของนักเรียนเพื่อทำการจัดกลุ่ม และประมวลผลคะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินภายนอกรอบสาม

ค่าขีดจำกัดล่างของคะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2554
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 780,305 50.04 15.01 49.9962
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 780,258 52.22 15.17 52.1757
ภาษาอังกฤษ 780,305 38.37 17.77 38.3181
คณิตศาสตร์ 780,258 52.40 19.81 52.3421
วิทยาศาสตร์ 780,370 40.82 13.79 40.7797
สุขศึกษาและพลศึกษา 780,268 58.87 14.76 58.8269
ศิลปะ 780,268 46.75 15.89 46.7036
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 780,268 55.38 17.71 55.3283
         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 790,325 48.11 13.02 48.0722
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 789,050 42.73 11.11 42.6977
ภาษาอังกฤษ 789,661 30.49 10.79 30.4587
คณิตศาสตร์ 789,295 32.08 11.33 32.0471
วิทยาศาสตร์ 788,851 32.19 11.63 32.1562
สุขศึกษาและพลศึกษา 788,119 50.87 10.62 50.8391
ศิลปะ 788,119 43.50 11.02 43.4680
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 788,119 47.29 13.29 47.2514
         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 368,228 41.88 11.57 41.8308
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 372,662 33.39 7.81 33.3570
ภาษาอังกฤษ 370,561 21.80 11.09 21.7530
คณิตศาสตร์ 372,094 22.73 13.83 22.6715
วิทยาศาสตร์ 366,744 27.90 8.59 27.8634
สุขศึกษาและพลศึกษา 365,045 54.61 8.94 54.5718
ศิลปะ 365,045 28.54 8.13 28.5053
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 365,045 48.72 11.63 48.6703

 

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

           คำนวณค่าขีดจำกัดล่างโดย นายณภัทร  ศรีละมัย  :  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 25301

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 94 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6