เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : ขั้นตอนการแจ้งจบหลักสูตรด้วยโปรแกรม Students2551
สรุปย่อสาระสำคัญ

         ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สพฐ.  ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม Students2551  ที่ใช้สำหรับในการจัดทำเอกสารทางการศึกษา และส่งข้อมูล GPA  ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้การดำเนินการแจ้งจบหลักสูตรและการจัดทำเอกสารทางการศึกษาเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ครูทะเบียน-วัดผล ได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการก่อนดำเนินการ

ดาวน์โหลดขั้นตอนที่นี่

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สพฐ.ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพฐ.
เสาร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 3779

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6