เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : การสอบวัดความรู้เกี่ยวกับภาษาดิจิตัล (Digital Literacy)

        เกณฑ์การประเมินตาม TQA  ของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาสัญลักษณะและภาษาดิจิตัล (Digital Literacy)  โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถที่จะให้นักเรียนเข้าไปทดสอบได้ที่เว็บไซต์

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx

เมื่อนักเรียนสอบผ่านแล้ว สามารถพิมพ์ใบรับรองได้ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย

 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.6
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 5015

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6