เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : Power Point การจัดทำระเบียบวัดผลของสถานศึกษา
สรุปย่อสาระสำคัญ

           Power Point  สรุปแนวทางการจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ของสถานศึกษา  เพื่อให้เป็นกรอบของการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลของครูผู้สอน และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทะเบียน วัดผล วิชาการ

          จัดทำโดย  :  นายณภัทร  ศรีละมัย  :  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

          คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.6
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2687

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561
      เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 29 / ม.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6