เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
เสาร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3862
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ทางระบบออนไลน์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

- แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2559  >>> ดาวน์โหลดที่นี่

- เล่มคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2559 >>> ดาวน์โหลดที่นี่

- ระบบติดตามและรายงานผลออนไลน์ >>> เข้าระบบคลิกที่นี่เอกสารนโยบาย 5 อันดับล่าสุด

      การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 9 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 8 / ก.ค. / 2560
      แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 / ธ.ค. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6