เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : การอบรมเิชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น จ.สมุทรปราการ
ผู้เขียน : ณภัทร ศรีละมัย
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1811
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553  (จบไม่พร้อมรุ่น) และการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2553  ทุกระดับชั้น  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554  โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครูทะเบียน-วัดผล/ผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลผลการเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 25 โรงเรียน

ภาพบรรยาการการประชุมครั้งนี้

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6