เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีี่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2802
ขณะนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าเท่ากับขีดจำกัดล่างของแต่ละรายวิชา พร้อมได้จัดทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบตาราง แสดงพัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 2551-2553 (3 ปีย้อนหลัง) พร้อมแผนภูมิแท่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลดด้านล่าง หากต้องการแนะนำสิ่งใดให้ติดต่อได้ที่ E-Mail : srilamai@gmail.com  หรือติดต่อที่ ศน.ณภัทร  ศรีละมัยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6