เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : ประชุมรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1632
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดำเนินการประชุมรองฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ต้องรับการประเมินภายนอกรอบสาม เพื่อเตรียมความพร้อม และรับทราบรายละเอียดที่ทางต้นสังกัดจะประเมินโรงเรียนดังกล่าวในตัวบ่งชี้ที่ 8 เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6