เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : แจ้งความผิดพลาดของการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา 2553 ทุกระดับชั้น จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1584
ขณะนี้โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นของนักเรียนปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมีข้อมูลที่มีความผิดพลาด ซ้ำซ้อนกันระหว่างสถานศึกษา และภายในสถานศึกษาเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน  ขอความร่วมมือครูทะเบียน-วัดผล หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำและส่งข้อมูลดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ให้ถูกต้อง 

ดาวน์โหลดข้อมูลผิดพลาดได้ที่นี่  ==>>> km/userfiles/dupstud2.pdf

ขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากรด้านงานทะเบียน-วัดผลทุกท่าน

ณภัทร  ศรีละมัย
ศน.สพม.6ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6