เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1163
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ทุกโรงเรียน
ให้ดำเนินการทบทวนระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายละเอียดหนังสือราชการคลิกที่นี่

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  (pdf)

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  (word)ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 31 / ม.ค. / 2561
      การส่งข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 12 / พ.ย. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6