เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในฝัน
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1713
          จากการประชุมโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ได้มีการสรุปให้โรงเรียนจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  จึงขอให้โรงเรียนในฝันในสังกัด สพม.6  ดำเนินการบันทึกข้อมูลในไฟล์ Excel
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  นำส่งไฟล์ทางเมล์  srilamai@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2557  คลิกที่นี่
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6