เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
ผู้เขียน : ณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2479
คณะผู้ประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ประกอบด้วย
- นายสุรัต  อัตตวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
- นางสาวปฏิมา  พูนทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
- นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
- นายศุภรัตน์  ภักติวงศ์  ครู ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ
ได้เข้าประเมินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา  โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศการประเมินครั้งนี้

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6