เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน (SAR)
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2697
การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียน ให้ดำเนินการจัดทำตามมาตรฐานเดิมคือ 18++ มาตรฐาน เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2553  สำหรับมาตรฐานที่ประกาศใหม่ 15 มาตรฐานนั้นจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดดของหนังสือแจ้งนั้นให้ดาวน์โหลดได้จาก ด้านล่าง

 km/userfiles/sar53.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6