เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : ความเคลื่อนไหวเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 รอบสาม
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1866
         สมศ. มีมติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารอบสามใหม่ "อีกครั้ง" เป็นครั้งที่ 3 สำหรับรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์

อ่านเพิ่มเติม ==>>  km/userfiles/1746-4719-0.pdf

          หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไร จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  เนื่องจากขณะนี้ยังมีความสับสนในการคิดคำนวณคะแนนพัฒนาการของแต่ละตัวบ่งชี้ย่อย (แต่ละวิชา)ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6